Tyto stránky využívají cookies. Pokračováním v procházení této stránky souhlasíte s použitím cookies.

protihlukové panely

ZÁKLADNÍ TYPY PROTIHLUKOVÝCH PANELŮ

POHLTIVÉ

                    - DSH/plast 12PB            A3/B3 (jednostranně pohltivé)

                    - DSH/plast 12PB            A4/B3 (jednostranně pohltivý)

                    - DSH/plast 13PB            A3/B3 (oboustranně pohltivý)

ODRAZIVÉ

                    - DSH/plast 5PB             B3

                    - DSH/plast 6PB             B3 (transparentní) 

 
 

 

OBECNÉ VLASTNOSTI PROTIHLUKOVÝCH PANELŮ

-    Protihlukové panely DSH/plast jsou vyvinuty společností MOSEV plast s.r.o. přímo pro dopravní sektor.
-    Protihlukové panely jsou vyrobeny z materiálu „REPLAST“ (recyklovaný plast). Ten je získán recyklací odpadních směsných plastů získaných převážně z komunálního odpadu a svými vlastnostmi se blíží vlastnostem HD-PE. Panel je po dožití opětovně recyklovatelný.
-    Panely jsou dodávány ve variantách, které odpovídají výši požadavků moderního zákazníka kladených hlavně na zjednodušení montáže, stabilitu, funkčnost, kvalitu, etická a ekologická hlediska.
-    Panely splňují velmi náročné požadavky použití v těžkých klimatických podmínkách. Jsou dostatečně odolné proti povětrnostním vlivům, jsou nenasákavé, jsou odolné vůči kyselinám a solím. Splňují požárně-technické parametry, hygienickou nezávadnost aj.       Výrobky jsou opatřeny          atesy výše uvedených vlastností.
-    Panely jsou schopny nahradit podobné výrobky z neobnovitelných zdrojů (betonu, dřeva, skla či cihel) a v mnoha případech mají vlastnosti lepší.
-    Účelné je použití výrobků všude tam, kde je požadována dlouhodobá životnost (více jak 25 let) bez nutnosti údržby nebo tam, kde je při montáži významnou složkou manipulace s materiálem.
-    Výroba panelů je enviromentálním přínosem pro celou společnost zpracovává se odpadová surovina, neobnovitelné zdroje se nespotřebovávají.
-   Technické podmínky dodací (TPD) odpovídají normám ČSN, ISO, udaným technickým parametrům, zkouškám, obchodním podmínkám, záručním podmínkám a výkresovým dokumentacím dle známých požadavků a zvyklostí trhu schvalovací doklady TAZUS, ŘSD ČR, ČD, MD ČR atd.
-    všechny předepsané a vyžadované předpisy splňujeme, osvědčení, certifikáty, prohlášení vlastníme, naše výrobky splňují požadavky ŘSD i ČD
 

VÝHODY SYSTÉMU DSH/plast

-    Poměrně malá hmotnost pohltivých panelů DSH plast umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži. 240 m2 plochy stěny lze jednorázově přepravit kamionem na místo stavby a za pomoci speciálního manipulačního přípravku a 4 pracovníků během 5 hodin osadit. Zapůjčení speciálního manipulačního prostředku je součástí nabídkové ceny, stejně jako poradenství při usazení panelů.
-   Díky samomazné vlastnosti plastu je zasouvání pohltivých i odrazivých panelů do stojin velmi rychlé a snadné (v případě HEB/A 160 není nutno dodatečné svislé těsnění). Spáry mezi jednotlivými panely i mezi soklovým a plastovým panelem je nutno těsnit pryžovým těsněním, které je započítáno v nabídkové ceně.

 

 

 

CERTIFIKÁTY

PANEL DSH PLAST 5 PB

PANEL DSH PLAST 12 PB