Tyto stránky využívají cookies. Pokračováním v procházení této stránky souhlasíte s použitím cookies.

Politika kvality

Politika kvality a environmentální politika

Integrovaný systém kvality a EMS dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

 

 

Strategie a záměry společnosti

 • Vedení společnosti prosazuje osobní angažovanost a aktivitu u všech zaměstnanců společnosti při neustálém zlepšování efektivnosti integrovaného systému kvality a EMS a zajišťování potřebných zdrojů pro jeho účinné uplatnění
 • Vedení společnosti se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiných požadavků, kterým společnost podléhá
 • Společnost bude udržovat stabilní postavení na čs. trhu výrobků ze směsných plastů, zejména výroby panelů a prvků protihlukových stěn pozemních komunikací a železničních tratí
 • Vedení společnosti bude rozšiřovat obchodní činnost v oblasti prvků ze směsných plastů a souvisejících výrobků

Rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality a environmentálních cílů

 • Dokumentovat, realizovat, udržovat a sdělovat Politiku kvality a environmentální politiku všem zaměstnancům a zajistit její dostupnost veřejnosti
 • Hodnotit spokojenost zákazníka s dodávkami výrobků ze směsných plastů, aktuálně se přizpůsobovat jeho požadavkům
 • Vyhodnocovat povahu a rozsah environmentálních dopadů, cílů a cílových hodnot a programu EMS v činnosti společnosti
 • Zajišťovat neustálý rozvoj zaměstnanců společnosti, jejich odborné způsobilosti a zvyšování jejich stimulace, angažovanosti a spokojenosti
 • Poskytovat dostatečné zdroje na zabezpečení cílů kvality a programu EMS 
 • Zvyšovat efektivnost činnosti společnosti a tak vytvářet základ ekonomické stability společnosti a zajištění jména spolehlivého dodavatele a celkově příznivého image společnosti
 • Prosazovat vzájemně výhodné dodavatelské vztahy mezi společností a jejími dodavateli a obchodními partnery jako základ úspěšné obchodní strategie společnosti
 • Zajišťovat oboustranně výhodnou a potřebnou integraci a komunikaci s obcemi v místě sídla a zakázek společnosti zejména v oblasti EMS, včetně zlepšování nežádoucích dopadů a prevence znečišťování.